Likabehandling, HBTQI och ledarskap inom Försvarsmakten och Polisen

Pride City, Thu 5 Aug 10:00 AM–11:00 AM

Likabehandling, HBTQI och ledarskap inom Försvarsmakten och Polisen


Date/time: Thu 5 Aug 10:00 AM–11:00 AM
Visas: Förinspelad
Location: Försvarsmakten Online
forsvarsmakten.se/pride
Type/category: Other
Organizer: Försvarsmakten