Pride House

I Pride House värnar vi om det demokratiska samtalet och vikten att mötas, reflektera bakåt och blicka framåt. Pride House är en plattform där organisationer, föreningar, företag, politiska partier och individer kan mötas och utbyta erfarenheter och prata om frågor och utmaningar för HBTQ-communityt just nu. Här hittar du också workshops, författarsamtal och debatter.

Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Pris: Dagbiljett 130 kr Köp biljett

Kommande programpunkter

Tidigare dagar