Folket och försvaret

Pride House, ons 31 jul 15:00–16:00

Folket och försvaret

Försvarshögskolans studentkår presenterar paneldebatten Folket & Försvaret. I den nationella säkerhetsstrategin som kom ut 2017 beskriver regeringen den svenska säkerhet som: “(v)år säkerhet är förenad med våra grundläggande värden. Vi ska försvara och främja vår demokrati och vår rättsstat och vidmakthålla respekt för varje invånares fri- och rättigheter, mot alla inre och yttre aktörer som kan vilja undergräva dem” (Nationella säkerhetsstrategin 2017, s. 6). I och med den svenska regeringen nya definition av säkerhet, där individers säkerhet i förhållande till dess fri- och rättigheter måste skyddas, blir hbtq-personers fri- och rättigheter viktiga i skyddandet av Sveriges säkerhet. Några år tidigare, 10 december 2015, beslutade regeringen att återuppta totalförsvaret där det civila försvaret har till uppgift att stötta Försvarsmaktens förmåga vid väpnad angrepp eller krig, säkerhetställa de viktigaste samhällsfunktionerna och värna om den svenska civilbefolkningen. Detta tillsammans med synen på säkerhet blir frågor kring hbtq-personers säkerhet och fri- och rättigheter aktuella i uppbyggnandet av totalförsvaret och skyddandet av Sverige och dess grundläggande värderingar. I denna paneldebatt kommer frågor kring skyddandet av hbtq-personers säkerhet och fri- och rättigheter att diskuteras. Hur hbtq-personers säkerhet ska kunna säkerhetsställa och de utmaningar som finns för det svenska totalförsvaret i och med regeringens nya säkerhetssyn där mänsklig säkerhet betonas.

Alexandra Larsson, Combitech
Emil Edenborg
Hans Linde, RFSU
Moderator Helena Hoffman, HR-specialist på Försvarsmaktens HR-centrum
Micael Ekdahl, Försvarsmakten

Alexandra Larsson var den första personen i Sverige att genomgå en könskorrigering och fortsätta arbeta inom Försvarsmakten. Hon har under en lång tid varit engagerad för transpersoners rättigheter i Sverige. Hon är medgrundare till föreningen HoF (Homo-, bisexuella och transpersoner inom Försvarsmakten) och arbetar nu på säkerhetsföretaget Combitech.
Alexandra Larsson var den första personen i Sverige att genomgå en könskorrigering och fortsätta arbeta inom Försvarsmakten. Hon har under en lång tid varit engagerad för transpersoners rättigheter i Sverige. Hon är medgrundare till föreningen HoF (Homo-, bisexuella och transpersoner inom Försvarsmakten) och arbetar nu på säkerhetsföretaget Combitech.
Micael Ekdahl är löjtnant och har jobbat med jämställdhetsutveckling inom Försvarsmakten under många år. Han mottog ett pris från föreningen Homo-, bisexuella och transpersoner inom Försvarsmakten, för sitt arbete med mångfald, jämlikhet och mänskliga rättigheter inom försvaret.
Hans Linde är förbundsordförande för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Han har tidigare suttit i riksdagen som ledamot för Vänsterpartiet. Har drivit HBTQ- och jämställdhetsfrågor sedan 16 års ålder.
Helena Hoffman är HR-specialist vid Försvarsmakten, och arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.


Datum/tid: ons 31 jul 15:00–16:00
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: Försvarsmaktens HR-Centrum
Plats: Pride House (B1+B2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull