Manus för makt och njutning - intervjuer med unga vuxna BDSM utövare

Kinkykvarteret, sön 2 aug 19:00–19:45

Titta live sön 2 aug 19:00–19:45 via Pride House Stream, Rum 1

Manus för makt och njutning - intervjuer med unga vuxna BDSM utövare

I uppsatsen "Manus för makt och njutning - intervjuer med unga vuxna BDSM utövare" intervjuade Fox Foxhage nio personer mellan 19 och 24 år. Med en så ung målgrupp är studien unik. Fox kommer att berätta om sin studie och bjuda in till samtal om hur BDSM kan pratas om i förhållande till ungas sexualitet och sex-och samlevnadsundervisningen i skolan. Genom samtal och diskussion bjuds publiken in till att reflektera över frågorna som lyfts i denna föreläsning.


Datum/tid: sön 2 aug 19:00–19:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Workshop/seminarium
Arrangör: RFSU Stockholm
Plats: Pride House Stream (Rum 1)
Läs mer: www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/lokalforeningar/senaste-stockholm/vara-medlemsgrupper/bdsmf-gruppen