ASYLFORUM: Trovärdighetsbedömningar av hbtq-personer i den svenska asylprocessen

Pride House, ons 31 jul 13:00–14:15

Migrationsverkets trovärdighetsbedömningar av hbtq-flyktingar grundar sig ofta på stereotypa och heteronormativa fördomar om hbtq-personer. De frågor som asylsökande tvingas svara på för att göra sin hbtq-identitet trovärdig är formulerade utifrån västerländska normer, förväntningar på och föreställningar om kön och sexuell läggning.

Moderator: Trifa Shakely, Chefredaktör artikel 14, styrelseledamot i FARR

Medverkande:
Aino Gröndahl, Asylrättsjurist och offentligt biträde för asylsökande hbtqi-personer, RFSL
Erik Roshagen, biträdande jurist, Fridh Advokatbyrå
Fanny Lingqvist, jurist, Asylrättscentrum


Datum/tid: ons 31 jul 13:00–14:15
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL
Plats: Pride House (C8)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Station/hållplats: Skanstull