Att möjliggöra barns idrottande

Pride House, mån 29 jul 14:00–14:45

Att möjliggöra barns idrottande

Hur kan idrotten utgå ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. Vilka möjligheter finns redan idag för att säkerställa transbarns möjlighet att delta i svensk barnidrott.

Ett panelsamtal som fokuserar på goda exempel och förslag på praxis vad gäller barnidrott.

Deltagare: Representant från svensk barnidrott. Förälder till idrottande transbarn. Vuxen idrottande transperson. Förälder som startat upp idrottsverksamhet.
Moderator: Andi Malm


Datum/tid: mån 29 jul 14:00–14:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL
Plats: Pride House (C10)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: www.rfsl.se/verksamhet/idrott-for-alla-kroppar