Fortfarande ingen fri rörlighet för regnbågsfamiljer

Pride House, fre 2 aug 12:00–12:45

Villkoren för om föräldraskap som fastställts utomlands kan erkännas i Sverige eller inte ser olika ut beroende på om föräldrarna är ett samkönat eller ett olikkönat par. Detta drabbar både familjer som flyttar till Sverige och familjer med anknytning till Sverige som bor utomlands. Lagstiftningen måste ändras så att denna diskriminering upphör. Frågan har vid ett flertal tillfällen prövats i de svenska förvaltningsdomstolarna, men det har ännu inte kommit någon vägledande dom på området. Nu kan frågan komma att tas upp i Europadomstolen. RFSL går tillsammans med två jurister igenom varför läget ser ut som det gör och vad som är på gång både politiskt och juridiskt i denna fråga.

Moderator: Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL Kerstin Burman, jurist Emmi Kjälled, jurist Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL

Teckenspråkstolkar Tove Mellin och Kristian Kåresjö Nelson.


Datum/tid: fre 2 aug 12:00–12:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL
Plats: Pride House (C3)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Station/hållplats: Skanstull