”Så att jag kan komma in…” Regnbågsnyckeln - för en mer inkluderande kyrka

Pride House, fre 6 aug 12:00–12:45

”Så att jag kan komma in…” Regnbågsnyckeln - för en mer inkluderande kyrka

”Så att jag kan komma in…” Regnbågsnyckeln - för en mer inkluderande kyrka

Hur kan vi tillsammans skapa en kyrka som är inkluderande och där hbtqi- personer utgör en självklar del av gemenskapen? Hur kan vi föra konstruktiva och förvandlande samtal som får konsekvenser för vårt bemötande av varandra? Och hur kan orden om varje människas lika i rätt och värde bli en upplevd verklighet, för alla? Regnbågsnyckeln är processmodell för kyrkliga församlingar som vill arbeta aktivt och medvetet för att hbtqi-personer ska vara trygga och välkomna i församlingens alla miljöer. Genom utbildning, studiecirklar och visionsarbete erhåller församlingen Regnbågsnyckeln, en slags hbtqi-märkning, som vill visa på och förverkliga idén om en mer inkluderande kyrka. I detta seminarium tittar vi närmare på hur en sådan process går till och vilka steg den består av.


Datum/tid: fre 6 aug 12:00–12:45
Visas: Live
Språk: Svenska
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Kyrkorna på Pride
Plats: Pride House (C7, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Station/hållplats: T-Skanstull