Hur får vi inkluderande skol- och vårdverksamheter?

Pride House, fre 2 aug 13:00–13:45

Vad tjänar verksamheter inom vården och skolan på att bli mer inkluderande? Mycket! Och det svenska samhället lika så. Flera verksamheter HBTQ+- säkras och arbeta mer inkluderande. Hur når vi dit?

Lärarförbundet Student och Vårdförbundet Student har länge arbetat för att normkritiska perspektiv ska genomsyra våra utbildningar. Det är ingen självklarhet och det är heller inte en självklarhet att våra framtida arbetsplatser arbetar inkluderande. Skolan och vården måste aktivt arbetat internt för att bli inkluderande verksamheter. En väg dit är att HBTQ- certifierad av RFSL, en väg är att arbeta med normkritiskt perspektiv under våra utbildningar. Under seminariet kommer RFSL att presentera processen bakom HBTQ certifieringen. Därefter kommer det att föras ett samtal kring erfarenheter med lärare och vårdpersonal som genomgått processen i sina verksamheter.


Datum/tid: fre 2 aug 13:00–13:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Lärarförbundet
Plats: Pride House (C3)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: www.lararforbundet.se