Art and Culture to Raise Awareness of LGBTI+ Rights in Repressive Countries

Pride House, tor 1 aug 13:30–15:00

Art and Culture to Raise Awareness of LGBTI+ Rights in Repressive Countries

Parallellt med en försämrad situation för människorättsaktörer i Eurasien och Balkan blir det allt svårare att främja hbtqi-personers rättigheter. Bevarandet av “traditionella värderingar” och spridningen av högerextrema åsikter stöds av de styrande och bidrar till att hbtqi-personer jobbar i ständig motvind. Ett exempel är den lag i Ryssland som förbjuder propaganda av “icke-traditionella sexuella relationer.” Något som lett till diskussioner om att införa liknande lagar i andra länder i Eurasien och Europa. I denna allt mer förtryckande omgivning används konst och kultur för att skapa diskussion, lyfta frågor kring hbtqi-rättigheter och stärka gemenskapen.

Men på vilket sätt kan konst användas som redskap för att väcka uppmärksamhet kring hbtqi-personers rättigheter när det blir allt svårare att vara öppen? Vad finns det för möjligheter i dessa otrygga miljöer och vad finns det för hot och begränsningar?

Hör människorättsförsvarare och konstnärer från Ryssland, Vitryssland, Albanien och Kosovo berätta om sina erfarenheter av att arbete med konst och kultur utifrån ett hbtqi-perspektiv i sina hemländer.

Parallellt med en försämrad situation för människorättsaktörer i Eurasien och Balkan blir det allt svårare att främja hbtqi-personers rättigheter. Bevarandet av “traditionella värderingar” och spridningen av högerextrema åsikter stöds av de styrande och bidrar till att hbtqi-personer jobbar i ständig motvind. Ett exempel är den lag i Ryssland som förbjuder propaganda av “icke-traditionella sexuella relationer.” Något som lett till diskussioner om att införa liknande lagar i andra länder i Eurasien och Europa. I denna allt mer förtryckande omgivning används konst och kultur för att skapa diskussion, lyfta frågor kring hbtqi-rättigheter och stärka gemenskapen.

Den internationella och hbtqi-inriktade kulturfestivalen Queerfest i Ryssland firade nyligen tio år och Open Art i Moskva har liknande fokus. I Vitryssland har konstprojektet Queer Calendar haft som syfte att bevara hbtqi-personers minnen samt att lyfta det personliga uttrycket. I Albanien och Kosovo har foto och konst används som plattform för att stärka deltagare under Pride, exempelvis under utställningen “Tomma garderober”, som förmedlande berättelser och livsöden från hbtqi-personer i Albanien.

Men på vilket sätt kan konst användas som redskap för att väcka uppmärksamhet kring hbtqi-personers rättigheter när det blir allt svårare att vara öppen? Vad finns det för möjligheter i dessa otrygga miljöer och vad finns det för hot och begränsningar? Hur kan vi bli bättre på att dela våra erfarenheter med varandra?

Hör människorättsförsvarare och konstnärer från Ryssland, Vitryssland, Albanien och Kosovo berätta om sina erfarenheter av att arbete med konst och kultur utifrån ett hbtqi-perspektiv i sina hemländer.


Datum/tid: tor 1 aug 13:30–15:00
Språk: Engelska
Typ/kategori: Workshop/seminarier
Arrangör: Civil Rights Defenders
Plats: Pride House (C10)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: crd.org