UUA – ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter

Pride House, tor 5 aug 12:30–13:15

UUA – ett modernt arbetsliv välkomnar olikheter

En spännande och lärorik resa tillsammans med Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR och Lärandeforum UUA som hjälper oss en bit på vägen att tänka kring hur vi alla tillsammans skapar arbetsplatser som på riktigt är för alla.

Akademikerförbundet SSR har varit engagerad i Pride, i Sverige och utomlands, i nära två decennier. Ska vi göra verklighet av ett långsiktigt hållbart arbetsliv måste vi bättre ta tillvara människors förmågor och olikheter. Arbetsplatser behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande för alla.
Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg på Akademikerförbundet SSR med ansvar för frågor som rör arbetsmiljö och lika villkor. Daniel har en liknande roll i EU-projektet Universell utformning av arbetsplatser.


Datum/tid: tor 5 aug 12:30–13:15
Visas: Live
Plats: Pride House (C6, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Dagbiljett 130 kr Köp biljett
Språk: Svenska
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Akademikerförbundet SSR
Läs mer: akademssr.se