Värdmödraskap - ett kunskapsseminarium

Pride House Stream, fre 31 jul 17:00–17:45

Titta live fre 31 jul 17:00–17:45 via Pride House Stream, Rum 2

Värdmödraskap - ett kunskapsseminarium

Varje år väljer svenska kvinnor att hjälpa andra genom att bära deras barn altruistiskt och de hamnar i en oklar juridisk situation trots att det skulle kunna ske under reglerade former.

Forskning visar att altruistiskt värdmödraskap fungerar väl i andra länder och fler och fler länder öppnar för det. Statens medicinsketiska råd (SMER) anser att altruistiskt surrogatmoderskap kan vara en etiskt godtagbar metod som bör bli tillåtas i Sverige.
HBT-Liberaler Storstockholm redogör för kunskapsläget och svenska kvinnor som agerat altruistisk värdmoder berättar (seminariet är förinspelat).
Medverkar gör Facundo Unia (ordförande HBT Liberaler Storstockholm), Barbro Westerholm (riksdagsledamot Liberalerna), Anna (Föreningen för Surrogatmödraskap), Helena Kopp Kallner (docent och överläkare KI) samt värdmamman Josephine.


Datum/tid: fre 31 jul 17:00–17:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: HBT Liberaler Storstockholm
Plats: Pride House Stream (Rum 2)
Pris: Kostnadsfritt
Läs mer: hbtliberaler.se