Få syn på normerna — att skapa utmanande undervisning

Pride City, fre 31 jul 13:30–14:00

Få syn på normerna — att skapa utmanande undervisning

Lärarnas Riksförbund arrangerar ett seminarium om hur normkritiken präglar lärares yrkesvardag och hur man kan hantera situationer som kan upplevas som svåra. Du får också tips på hur man kan ta de första stegen för att göra klassrummet till en mer normkritisk miljö.

Lärande och identitetsutveckling går hand i hand. För att eleverna ska utveckla sin egen identitet och förståelse för omvärlden behöver lärare ge stöd för att tänka kring svåra frågor.
Skolans uppdrag är att förena kunskaps­uppdraget med jämställd­hets­arbetet där elever ska diskutera, tänka och kritiskt granska olika budskap. Som lärare är det viktigt att man får syn på vilka mönster som råder och behöver utmanas samt vilka som skapar begränsningar i lärandet.
Lärarnas Riksförbunds ämnesspanare Annika Sjödahl, Mia Smith och Robin Smith samtalar kring hur normkritiken präglar deras yrkesvardag och diskuterar hur man kan hantera situationer som kan upplevas som svåra. De ger också tips om hur man kan ta de första stegen för att göra klassrummet till en mer normkritisk miljö, även för den lärare som tycker att detta är svårt eller som vill påbörja det förebyggande värdegrundsarbetet. I samband med seminariet har du också möjlighet att ställa frågor till Annika, Mia och Robin.

Seminariet livesänds på Lärarnas Riks­förbunds instagramkonto. Följ @lararnas på Instagram!


Datum/tid: fre 31 jul 13:30–14:00
Typ/kategori: Workshop/seminarium
Arrangör: Lärarnas riksförbund
Plats: Instagram
Pris: Kostnadsfritt
Läs mer: www.instagram.com/lararnas