Asylrätten - politikerdebatt om framtidens migrationspolitik

Pride House Stream, sön 2 aug 18:00–18:45

Titta live sön 2 aug 18:00–18:45 via Pride House Stream, Rum 1

Asylrätten - politikerdebatt om framtidens migrationspolitik

Tusentals hbtqi-personer flyr varje år till Europa från den förföljelse, tortyr och förnedrande behandling de riskerar i sina hemländer på grund av sin verkliga eller tillskrivna sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utformninga den framtida svenska migrationspolitiken. Vi diskuterar hur utredningens förslag kommer att påverka sårbara grupper, bland annat hbtqi-personer som flyr. Arrangeras av RFSL, Amnesty och RFSL ungdom.

Tusentals hbtqi-personer flyr varje år till Europa från den förföljelse, tortyr och förnedrande behandling de riskerar i sina hemländer på grund av sin verkliga eller tillskrivna sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att utformninga den framtida svenska migrationspolitiken. Vi diskuterar hur utredningens förslag kommer att påverka sårbara grupper, bland annat hbtqi-personer som flyr.

Hur påverkar tillfälliga uppehållstillstånd som utredningen föreslår hbtqi-personer som söker asyl? Hur påverkas sårbara grupper av en begränsad rätt till familjeåterförening och höga krav på försörjning och bostad vid familjeåterförening? Kommer hbtqi-personer att fråntas rätten till familjeåterförening om de inte kan bevisa att de varit äkta makar eller sammanbott i hemlandet eftersom detta kan ha varit straffbart där?

Medverkande är Jonny Cato (C), ledamot i den parlamentariska kommitté, Annika Falk Hirvonen (MP) ledamot i den parlamentariska kommitté,
Christina Höj Larsen (V) ledamot i den parlamentariska kommitté.

Moderatorer: Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL,
Madelaine Seidlitz, jurist Amnesty International,
Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom

Ledamöter från KD, M, L, S har bjudits in, de har tackat nej eller inte återkommit med svar.


Datum/tid: sön 2 aug 18:00–18:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL
Plats: Pride House Stream (Rum 1)
Läs mer: www.rfsl.se