Kan man lita på lärarna?

Pride House, fre 2 aug 14:00–14:45

Hur skolan kan arbeta med aktivt stöd med HBTQI i en tid som allt mer påverkas av högerpopulistiska vindar.
Vi vill under seminariet diskutera den ryggrad vi gemensamt har att vila på i dessa frågor och hur vi som kår gemensamt kan stå emot och arbeta aktivt emot den högerpopulistiska våg av tankar som allt mer strömmar genom vårt samhälle och som riskerar att drabba HBTQI-rättigheterna i svensk skola.

I en tid och ett samhälle som allt mer under senare år får dras med en allt tydligare påverkan av högerpopulistiska tankar och åsikter är det otroligt viktigt att aktivt arbeta emot de influenser som direkt strider emot mänskliga rättigheter och där har skolan en viktig roll att fylla. Med hjälp av lärarnas yrkesetiska principer finns mycket hjälp och stöd att få i arbetet med HBTQI-frågor och yrkeskåren måste aktivt använda sig av vår yrkesetik som en del i det förebyggande och pågående arbetet med dessa frågor.

I seminariet kommer vi diskutera och problematisera principerna ”påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på.” och ”påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna.”(http://www.läraresyrkesetik.se) Vidare har lärare i sina yrkesetiska principer bland annat som grund att alltid möta elever med respekt för deras individer samt att inte diskriminera någon med avseende på sexuell identitet vilket medför att Sveriges lärarkår har ett mycket stort ansvar i arbetet kring dessa frågor.

Vi vill under seminariet diskutera den ryggrad vi gemensamt har att vila på i dessa frågor och hur vi som kår gemensamt kan stå emot och arbeta aktivt emot den högerpopulistiska våg av tankar som allt mer strömmar genom vårt samhälle och som riskerar att drabba HBTQI-rättigheterna i svensk skola.


Datum/tid: fre 2 aug 14:00–14:45
Typ/kategori: Workshop/seminarium
Arrangör: Lärarförbundet
Plats: Pride House (C4)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: www.lararforbundet.se