Juridisk trygghet behövs!

Pride House, tor 1 aug 12:00–12:45

Oavsett familjekonstellation behövs juridiken. Hur ser just dina behov ut? Det finns ingenting som heter ”HBTQ+-juridik” eller ”regnbågsjuridik” men ibland finns specialregler beroende på familjeform. Samhällsutvecklingen har på vissa områden sprungit ifrån juridiken, på vissa områden saknas lagregler och på andra tillämpas specialregler för par av samma kön.

I föredraget går jag igenom vanliga fallgropar och ger tips på hur man kan skapa trygghet för sig och sin familj. Jag kommer berätta om lagändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2019, om olika vägar till föräldraskap – assisterad befruktning, adoption och surrogatarrangemang - och dessas juridiska konsekvenser. Jag kommer även visa olika sätt att skydda familjen juridiskt i händelse av dödsfall. Det finns även utrymme för frågor.

Everyone Needs Legal Security!
Regardless of family form, everyone needs legal advice. What are your specific needs? There is no specific “LGBTQ+ law” but sometimes special rules apply. The legal development has in some areas progressed faster than the law and in certain fields there are no rules and in others special rules have been adopted for same-sex couples.

In this lecture, I will go through common pitfalls and give advice on how to create legal security and foreseeability for you and your family. I will account for the new provisions that entered into force in January 2019, for applicable rules on assisted reproduction, adoption and surrogacy. I will also suggest different ways to protect your family from a legal point of view in case of death. There will also be room for questions.


Datum/tid: tor 1 aug 12:00–12:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Familjens Jurist
Plats: Pride House (C3)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: www.familjensjurist.se/pride