Politikersamtal med migrationspolitiska talespersoner

Pride House, ons 3 aug 12:00–13:30

Politikersamtal med migrationspolitiska talespersoner

Alla som ansöker om asyl i Sverige skall få en rättssäker asylprövning, och en individuell bedömning, men RFSL:s rättsutredning visar att det är långt ifrån verklighet idag. Vem bär då ansvaret för att asylsökande hbtqi-personer riskerar att skickas tillbaka till förföljelse? Är det lagstiftningen eller tillämpningen som är bristfällig och otydlig, ligger ansvaret hos lagstiftaren politikerna eller migrationsmyndigheterna, d.v.s. Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen?

I hopp om att beviljas internationellt skydd flyr hbtqi-personer till Europa undan förföljelse i sina ursprungsländer på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet och/eller sitt könsuttryck. Alla som ansöker om asyl i Sverige skall få en rättssäker asylprövning, och en individuell bedömning, men RFSL:s rättsutredning visar att det är långt ifrån verklighet idag. Vem bär då ansvaret för att asylsökande hbtqi-personer riskerar att skickas tillbaka till förföljelse? Är det lagstiftningen eller tillämpningen som är bristfällig och otydlig, ligger ansvaret hos lagstiftaren politikerna eller migrationsmyndigheterna, d.v.s. Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen? Varför lever Sverige inte upp till kraven på en rättssäker prövning för en av de mest utsatta grupperna på flykt, hbtqi-flyktingar?
* Hur ser situationen ut för asylsökande hbtqi-personer i Sverige?
* Vad tycker partierna behöver göras framåt?
* Vem bär det slutliga ansvaret för att rättssäkerheten tillämpas korrekt och att den enskildes rättigheter respekteras och garanteras?


Datum/tid: ons 3 aug 12:00–13:30
Plats: Pride House (B2, Plan 1)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Festivalbiljett 600kr, Dagbiljett House 100 kr Köp biljett
Språk: Svenska
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

B2: Hörslinga finns

Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL Förbundet

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av