Ny lag för assisterad befruktning - vad innebär den i praktiken!

Pride House, tor 1 aug 13:00–13:45

Sedan årsskiftet har Sverige en ny, moderniserad lag för assisterad befruktning. Vad har hänt sedan dess och var står vi just nu? Det rapporteras fortfarande om långa väntetider för assisterad befruktning men stämmer bilden? Nej, vi tycker inte att bilden stämmer!
Den nya lagen innebär bland annat att det nu är tillåtet att utföra assisterad befruktning utanför kroppen med hjälp av enbart donerade könsceller, det vill säga att ingen av föräldrarna har genetisk koppling till det blivande barnet, tidigare måste minst en av föräldrarna ha haft det. Män som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ses som far till barnet och en kvinna som bidrar med spermier ska ses som mor. Det är med den nya lagen också tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen (t ex IVF) med donerade könsceller vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. Informationen kring vad som gäller, vilka rättigheter du har och var du kan vända dig, är fortfarande snårig. Camilla Stenfelt, IVF-läkare och verksamhetschef på Livio Gärdet, Nordens första HBTQ-certifierade IVF-klinik är expert på området och är en av dem som varit drivande i att få igenom den nya lagen. Med denna föreläsning vill vi räta ut frågetecknen kring den nya lagstiftningen och hjälpa alla med barnlängtan att hitta rätt!


Datum/tid: tor 1 aug 13:00–13:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Livio
Plats: Pride House (C4)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: livio.se/livio-fertilitetscentrum-gardet