Våld i nära hbtqi-relationer

Pride House, tis 1 aug 15:00–15:45

Våld i nära hbtqi-relationer

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälso- och samhällsproblem som förekommer inom alla grupper. Samtidigt varierar möjligheterna för våldsutsatta att söka och få hjälp från sin omgivning och samhällets stödinstanser. Hbtqi-personer är särskilt sårbara vid våldsutsatthet på grund av omgivningens bemötande och de rådande heteronormativa föreställningar kring våld i nära relationer.

Gisela Rossi Santillan och Elina Mikkola från stödjouren Fempowerment berättar vad våld i nära relationer innebär, hur våldsutsatthet kan särskilja sig för hbtqi-personer samt vilka stödresurser som finns att tillgå och var en kan vända sig om en är eller har varit utsatt för våld i en nära relation. Programpunkten kommer även att lyfta varför det är viktigt att belysa konsekvenserna av att hbtqi-personer exkluderas ur samtalet kring våld i nära relationer. Avslutningsvis berättar vi även mer om Fempowerments samtalsgrupper för hbtqi-personer med erfarenhet av våld i nära relationer.


Datum/tid: tis 1 aug 15:00–15:45
Plats: Pride House (C9, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Fempowerment
Läs mer: www.fempowerment.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av