Queer teologi

Pride House, fre 2 aug 13:00–13:45

Queerteologi, vad är det? Johanna Wikberg från EKHO föreläser om hur tro och hbtq tillsammans kan skapa mening och hopp - både i församlingslivet och hos var och en av oss. Teologin kan inspirera kampen för allas lika värde och utmana förtryckande tankar om vem som kan vara skapad till Guds avbild och inte.
Kanske tänker du på Bibeln som problematisk för hbtq-personer, men det finns också bibelpassager som lästs av hbtq-personer under hundratals år, verser som bekräftar hbtq-personers erfarenheter och liv.

Johanna Wickberg är ordförande i Riksförbundet EKHO - ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer och prästkandidat för Göteborgs stift, Svenska kyrkan.


Datum/tid: fre 2 aug 13:00–13:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: EKHO Stockholm
Plats: Pride House (C7)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: www.ekho.se