Öppna skolan! Att skapa en inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer

Pride House, ons 31 jul 12:00–12:45

Öppna skolan! Att skapa en inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer

Att skapa en inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer förpliktigas i skollagen och diskrimineringslagen. Idag är skolan en av de platser i samhället där unga hbtq-personer möter mest utsatthet och diskriminering. MUCF:s ungdomsenkät (2015) visar att 24 procent av homo- och bisexuella unga har uppgett utsatthet för mobbning och utfrysning det senaste året. Så får det inte vara. Den svenska skolan måste ta unga hbtq-personers arbetsmiljö i skolan på stort allvar. Lyssna till experter på området som tillsammans försöker besvara frågan: hur skapar vi en inkluderande skolmiljö för unga hbtq-personer?


Datum/tid: ons 31 jul 12:00–12:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Plats: Pride House (C7)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: www.mucf.se