Synliggör hbtq-historia med lajv - #Stolt Lajvantologi

Pride House, mån 29 jul 13:00–14:30

Hbtq-rörelsen har sedan 1950 nått stora framgångar och påverkat både lagstiftning och attityder hos allmänheten. Samtidigt har hbtq-personer varit en osynliggjord grupp i kulturen och historieskrivningen. RFSL och Studiefrämjandet har tillsammans med ett gäng fantastiska skribenter fram en antologi med queera lajv, med tanken att de skall hjälpa oss att konkretisera och verkliggöra upplevelser och känslor som annars lätt glöms bort och marginaliseras. Det är dags att samla och uppmärksamma vår egen historia och göra den till en del av offentligheten.

#Stolt Lajvantologi är en del av projektet STOLT som vi drivit med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse för att sprida kunskap om hbtq-rörelsens historiska framgångar och svårigheter, om hur det har varit att leva som hbtq-person i Sverige tidigare, och om hur förändringar i sexualpolitiken och för hbtq-personers rättigheter har hängt ihop med andra politiska, sociala och kulturella skeenden i samhället. Att synliggöra förtryck, deras konsekvenser och de som kämpat.

I panelsamtalet möts scenarioskribenterna och fortsätter samtalet om hur interaktiv teater och levande rollspel kan skapa vägar in i normbrytande upplevelser, synliggörande av historia och att reclaima queera identiteter i nördsfären. Vi hoppas kunna bereda väg för intressanta öppna och sårbara samtal om en historia som annars lätt glöms bort.

Siri Sandquist, Erland Nylund, Gabrielle de Bourg, Christopher Enblom och Emil Åkerö
Moderator: Linnea Risinger


Datum/tid: mån 29 jul 13:00–14:30
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL
Plats: Pride House (C7)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull
Läs mer: www.rfsl.se