RFSL, Amnesty International, Asylrättscentrum och RFSL Ungdom samtalar om Sveriges framtida asylpolitik

Pride City, tis 28 jul 12:00

RFSL, Amnesty International, Asylrättscentrum och RFSL Ungdom samtalar om Sveriges framtida asylpolitik

🏳️‍🌈 RFSL på Stockholm Pride! 🏳️‍🌈

Tusentals hbtqi-personer flyr till Europa varje år från förföljelse, tortyr och förnedrande behandling som de riskerar i sina hemländer på grund av sin verkliga eller uppfattade sexuella läggning, könsidentitet och/eller sitt könsuttryck. I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. Vi diskuterar hur utredningens förslag kommer att påverka asylrätten och vilka konsekvenserna blir för sårbara grupper som till exempel hbtqi-personer.

I panelen:
Madelaine Seidlitz, jurist / senior legal adviser, Amnesty
Anna Lindblad, chefsjurist, Asylrättscentrum
Aino Gröndahl, asylrättsjurist, RFSL
Alexandra, asylrättsjurist, RFSL Ungdom


Datum/tid: tis 28 jul 12:00
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL
Plats: Online
Läs mer: www.facebook.com/events/2899037970218989