En minoritet i minoriteten Romer och i en resandefamilj

Pride House, tor 3 aug 13:00–13:45

En minoritet i minoriteten Romer och i en resandefamilj
Fyra generationer Lundqvist

Att leva i en kultur som Resande eller Rom inkluderar en del oskrivna regler. Att komma ut med att vara avvikande, på fler sätt än genom din etnicitet och behöva presentera det för den äldre generationen är inte alltid enkelt. Men ibland kan familjen och framförallt de äldre överraska. Ett tag var vi fyra generationer och att få leva över generationsgränserna var ett fantastiskt sätt att få uppleva relationerna, fostras och finnas i en gemenskap.

Att befinna sig i två olika minoriteter gör att man ibland får reaktioner, som ibland kan överraska och ibland kan förvåna. Fördomarna i de två olika minoriteterna skiljer sig inte nämnvärt från alla andra, de tar bara sig andra uttryck. Vi är alla människor, oavsett vilken minoritet vi tillhör, och bara för att man tillhör en minoritet så är det inte per automatik så att toleransen och medkännande är en självklar del i minoriteten eller att inkludering är något som ingår.

Ibland kan det vara en balansgång att navigera mellan de två olika minoriteterna. Så det gäller att hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det för att kunna passa in och få vara en del av gemenskapen. Ofta handlar det om att omge sig med rätt människor, att hitta sin grupp eller att hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det som avviker.

I resandegruppen underlättar det att ha en familj som accepterar det som avviker, eftersom det är de som sätter normen för omgivningens sätt att bemöta en person.


Datum/tid: tor 3 aug 13:00–13:45
Plats: Pride House (C5/C8, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

C5/C8: Hörslinga finns

Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Magasin DIKKO
Läs mer: dikko.nu

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av