Vad gör arbetsgivare och arbetstagare för att öka kunskapen och engagemanget för inkluderande arbetsplatser?

Pride House, fre 6 aug 13:00–13:30

Vad gör arbetsgivare och arbetstagare för att öka kunskapen och engagemanget för inkluderande arbetsplatser?

Vi har en dålig miljö på arbetsplatsen och det är en rå jargong – hur kan vi förändra det? Hur lyfter vi fram rättighetsfrågor i arbetsvardagen? Hur ska vi nå ett arbetsliv där acceptans, inkludering och öppenhet inte bara präglar arbetsmiljön – utan också är hygienfaktorn för alla arbetsplatser?

We have a bad environment at our workplace with harsh language – how can we change it? How can we promote rights issues in the workday? How are we to achieve a working life where acceptance, inclusion and openness not only characterise the work environment but also constitute hygiene factors for all workplaces?


Datum/tid: fre 6 aug 13:00–13:30
Visas: Förinspelad
Plats: Pride House (C4, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Dagbiljett 130 kr Köp biljett
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: Unionen
Läs mer: www.unionen.se