Fotoutställning: God Love Pride

Pride På stan, fre 2 aug 11:00–15:00

Fotoutställning inne i Markuskyrkan av konstnären Ilar Gunilla Persson. Det finns foldrar kring utställningen med de olika berättelserna på både svenska och engelska som du får när du kommer in i kyrkan. Träffa konstnären tisdafg 30/7 kl 18.00 under en paneldebatt i Markuskyrkan.

Ofta finns en stark sammanhållning och trygghet i församlingar och andra sammanslutningar där det finns en gemensam tro, ideologi eller uppfattning. Det finns en kraft i att tro på samma sak, vilja samma sak och ha samma mål. Men vad händer med dem som känner att de inte kan tro på det som predikas eller det som står i ”skriften”? Vad händer om en börjar ifrågasätta det som för samfundet är självklart? Vad händer med en människa som får höra att det som de känner är fel? eller vad händer med en människa som fått höra hela sitt liv hur syndigt det är att vara homosexuell och sen upptäcker att den är just det?

Under några års tid har jag träffat HBTIQ-personer (homo, bi, trans, interkönade, queer) som vuxit upp med eller har en bakgrund inom något religliöst samfund eller annan stark ideologi. Många har fått skapa ett nytt liv med nya vänner, skapat ny familj och har ingen kontakt med sitt gamla liv. Jag har bett dem jag träffat att skriva ner en händelse, ett minne eller något som symboliserar deras resa.
Utifrån dessa ord har jag sen planerat bilden. I några fall ville inte den medverkande vara med i bilden och då ha jag valt att använda en modell. Bilden jag har arbetat fram har sedan godkänts av den medverkande.


Datum/tid: fre 2 aug 11:00–15:00
Språk: Engelska
Typ/kategori: Utställning/visning
Arrangör: Skarpnäcks församling
Plats: Markuskyrkan
Malmövägen 51
Pris: Ingen kostnad
Tillgänglighet:

Markuskyrkan: Björkhagens station har hiss men det förekommer vissa nivåskillnader för att ta sig ned till Markuskyrkan, kyrkorummet ligger på markplan utan trappor. Markuskyrkan har hörselslinga.

Station/hållplats: Björkhagen
Övriga tider:
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/skarpnack/pride