Transbarns rättigheter

Pride House Stream, sön 2 aug 20:00–20:45

Titta live sön 2 aug 20:00–20:45 via Pride House Stream, Rum 1

Transbarns rättigheter

De senaste månaderna har det pågått en medial debatt om unga transpersoners rättigheter.
Det har både gällt tillgången till könsbekräftande vård och rätten att identifiera sig som den man är.
Hur ser synen på unga transpersoner i samhället ut idag och hur har debatten sett ut?
Hur har det mediala och politiska klimatet påverkat transbarn själva?
Den 1 januari i år blev dessutom Barnkonventionen svensk lag, och vi diskuterar hur kampen för transpersoners rättigheter och barns rättigheter hänger ihop.
Varför tycker politiker att transpersoner måste vara vuxna innan de får bestämma vem de är?
Sveriges har världens äldsta lag för att ändra juridiskt kön, och det är dags för en förändring.

Deltagare
Mayson Joacimsbarn Persson, vice förbundsordförande RFSL Ungdom
Edward Summanen, sakkunnig i transfrågor RFSL
En sextonårig transperson
En förälder till en ung transperson
Moderator: Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL


Datum/tid: sön 2 aug 20:00–20:45
Typ/kategori: Workshop/seminarium
Arrangör: RFSL
Plats: Pride House Stream (Rum 1)