Vad är diskriminering och vilket skydd finns för hbtq personer som utsätts för diskriminering

Pride House, fre 2 aug 14:00–14:45

Anna Stendin från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala reder ut begreppen och berättar om vilket stöd en antidiskrimineringsbyrå kan ge till personer som utsätts samt hur diskriminering kan förebyggas.

Du får grundläggande kunskap om vad diskriminering är, vem som skyddas, hur skyddet ser ut och vart du kan vända dig. Vi behandlar:

• Vad innebär är diskriminering enligt lagen; vilka är diskrimineringsgrunderna, vilka former av diskriminering finns det, vem är skyddad och vilka områden är skyddade?
• Vart kan jag vända mig om jag blivit diskriminerad? Hos vem kan jag få stöd?

Ett samarrangemang av Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Sensus studieförbund, Svenska Kyrkan Stockholms Stift.


Datum/tid: fre 2 aug 14:00–14:45
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Sensus Studieförbund
Plats: Pride House (C9)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull