Från samtycke till samvilja

Kinkykvarteret, lör 3 aug 18:00–19:30

Göran Widham har upplevt båda sidor av sexuella övergrepp. Med utgångspunkt från de två perspektiven offer och förövare leder han en workshop där publiken kommer att få ta ställning till frågor som: vad som är bra sex, hur man handskas med skuld och ånger och vad just de kan göra för att bidra till samtalet om en positivare och jämställdare sexuell kultur. En som bygger på något han kallar samvilja.

Vi måste börja tala om samvilja
Samtycke är idag lag i Sverige, men vi lever ännu inte i en samtyckeskultur. Och hindret för det är de män som av olika skäl ännu inte har förstått vad en samtyckeskultur är och varför den är viktig.
I samtalet för att få dem att förstå vilar ett extra stort ansvar på de män som redan har förstått. Det är måhända orättvist, men i ett patriarkalt samhälle, kommer det finnas frågor där män bara lyssnar på andra män.
Göran Widham har upplevt båda sidor av sexuella övergrepp, som offer och som förövare. Det får honom att vilja delta i samtalet om en positivare och jämställdare sexuell kultur. En som bygger på något han kallar samvilja.


Datum/tid: lör 3 aug 18:00–19:30
Språk: Svenska
Typ/kategori: Workshop/seminarium
Arrangör: Kinkykvarteret
Plats: Pride Park, Kinkykvarteret (Föreläsningstältet)
Östermalms IP, Södra Fiskartorpsvägen 2
Station/hållplats: T-Stadion