Gender is not consent

Pride House, lör 7 aug 12:00–12:45

Gender is not consent

Ett föredrag på engelska om att könsidentitet/könstillhörighet inte utgör samtycke.

Samtidigt som vårt samhälles sexualsyn rör sig allt mer mot en samtyckesnorm så finns det fortfarande kvar rester av den gamla förlegade heteronormen och av de ännu mer förlegade teokratiska normer som föregick den. Heteronormen förtrycker människor av alla kön och människor av alla sexualiteter. Sålunda behöver vi fortsätta kämpa för idén att varje människas kropp tillhör personen själv snarare än tillhör något kollektiv såsom kön eller samhälle eller religion. Vi behöver frikoppla samtycke och sexualitet från föreställningar om könstillhörighet och annan grupptillhörighet. Göra oss av med heteronormativitetens tre nivåer: För det första dogmen att varje människa skulle ha en binär könstillhörighet som man eller kvinna, för det andra dogmen att varje människas sexualitet skulle kretsa kring partnerns könstillhörighet, och för det tredje att i valet mellan de enda två alternativ som återstår efter att man accepterat de båda första antagandena så skulle heterosexualitet vara det rätta alternativet. Alla tre nivåerna bygger på helt felaktiga antaganden vilka osynliggör och demoniserar oskyldiga minoriteter. På den första nivån ickebinära, transpersoner, intersexuella och odefinierade. På den andra nivån dels bisexuella och personer som inte identifierar sig med någon könssexuell läggning, och dels personer som har någon dynamiksexuell läggning såsom sadomasochism eller objektsexuell läggning såsom fetischism. Genom att bryta den falska dikotomin mellan å ena sidan ciskönad heterosexualitet och å andra sidan allting annat i allmänhet eller ciskönad homosexualitet i synnerhet så kan vi även bryta falska förväntningar på hur en ”riktig man” eller ”riktig kvinna” ska bete sig och vad hen förväntas samtycka till.


Datum/tid: lör 7 aug 12:00–12:45
Visas: Live
Plats: Pride House (C5, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Dagbiljett 130 kr Köp biljett
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: SFQ - Sveriges Förenade HBTQIA+-studenter