Hur queer är äldreomsorgen?

Pride House, tor 3 aug 14:00–14:45

Hur queer är äldreomsorgen?

Vi alla åldras och de flesta av oss kommer någon gång i livet komma i kontakt med äldreomsorgen. Men hur queer är äldreomsorgen? Hur väl kan dagens äldreomsorg möta hbtqi-personers behov? Hur uppnår vi en äldreomsorg som kan ge omsorg på lika villkor för alla? Panelsamtal om äldreomsorgens samtid och framtid.

Samtalet är på svenska och teckenspråkstolkas.

Medverkande

Torun Bousher – Äldre- och kulturborgarråd i Stockholm stad.

Agnets Wirén - En av initiativtagarna till Hbt-seniorerna inom RFSL Göteborg och sitter som representant för Hbt-seniorerna i två pensionärsråd.

Anna Siverskog – Forskare vid Södertörn högskola och arbetar med ett projekt om hbtq-perspektiv i demensomsorgen, och med en nordisk kunskapsöversikt om hbtqi-åldrande. Anna är också författare till RFSL Stockholms bok ”Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg” (2021).

Palle Storm – Forskare vid Stockholms universitet och har forskat om hur föreställningar om genus, etnicitet och sexualitet och heteronormativitet genomsyrar personal som arbetar i äldreomsorgen samt berört teman om heteronormativitet inom omsorgsforskningen. År 2018 disputerade han på avhandlingen ”Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor”.

Moderator: Ulf Hillesöy, representant för seniorfrågor inom RFSL Stockholms styrelse.


Datum/tid: tor 3 aug 14:00–14:45
Plats: Pride House (C10, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

C10: Hörslinga finns

Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL Stockholm
Läs mer: rfslstockholm.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av