Barnens rätt till alla sina föräldrar

Inställd Pride Youth, fre 4 aug 14:00–14:45

Barnens rätt till alla sina föräldrar
En familj kan bestå av fler än två vuxna

Vi på Familjens Jurist tar barnets bästa på allvar. För att leva upp till det måste vi titta på verkligheten – vad behöver barn mest? Jo, de behöver få hela sin familj erkänd juridiskt. Vi kommer att ta upp detta i en paneldebatt som vi hoppas blir livlig och engagerande.

Svensk lag har en snäv bild av vem som räknas som familj. Enligt föräldrabalken kan ett barn bara ha två rättsliga föräldrar eller två vårdnadshavare. Men så ser det inte alltid ut i praktiken. Många barn har fler än två ”viktiga vuxna” i sitt liv. Det gäller inte bara barn i HBTQI-familjer utan även barn som är familjehemsplacerade och alla de barn vars föräldrar separerar och träffar nya partners. Lagstiftningen erkänner bara två rättsliga föräldrar, oavsett hur barnets familj ser ut. Detta är otidsenligt och bör ändras.

I ett betänkande från 2022 (SOU 2022:38) föreslås olika sätt att stärka skyddet för barns familjeliv. Vi välkomnar dessa förslag men de är inte tillräckligt långtgående. Det ingick inte i utredningens uppdrag att undersöka om vi bör erkänna fler rättsliga föräldrar än två. Varför ingick den frågan inte i uppdraget? Om vi ska ta barnets bästa på allvar, i FN:s Barnkonventions anda, måste vi då inte anpassa lagen efter hur barnets familj ser ut i verkligheten?


Datum/tid: fre 4 aug 14:00–14:45
Plats: Pride House (C6, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: Familjens Jurist
Läs mer: www.familjensjurist.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av