Vem är säkraste ligget? Har du fattat grejen? Ett samtal om säker och osäker sex i tider av smittfri hiv och PrEP

Pride House, fre 2 aug 12:00–12:45

Vem är säkraste ligget? Har du fattat grejen? Ett samtal om säker och osäker sex i tider av smittfri hiv och PrEP

Sommaren 2018 presenterades resultaten från den så kallade PARTNERII-studien som genomförts vid 75 europeiska kliniker och som bekräftar att behandlad hiv är smittfri. I studien deltog 783 samkönade manliga par där den ena lever med behandlad hiv och den andra utan hiv. Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring.
Trots att hiv inte kan överföras från en person med behandlad hiv vittnar människor om att de återkommande avvisas, eller till och med möts av hat, i dejtingsamanhang på grund av sin hivstatus.
Vad beror detta på? Är det okunskap som är orsaken och kan vi förändra attityder med information? Tillsammans med Axel som själv lever med hiv, Marcos som inte gör det och överläkare Sven Grützmeier, diskuterar vi vem som egentligen är det säkraste ligget, stigmat kring hiv förr och nu och varför de inte väljer vem de ligger med utifrån hivstatus. De senaste åren har PrEP, dvs hiv-mediciner som en hiv-negativ person tar för att undvika att få hiv blivit omtalat. I samtalet lyfter vi och problematiserar därför även detta och vad som händer med samtalet och kunskapen om hiv när användningen av PrEP ökar.


Datum/tid: fre 2 aug 12:00–12:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: Posithiva Gruppen
Plats: Pride House (C9)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Station/hållplats: Skanstull