Regnbågens tröst på ålderns höst: Forskarpanel om hbtqi och åldrande

Pride House, tor 3 aug 13:00–13:45

Regnbågens tröst på ålderns höst: Forskarpanel om hbtqi och åldrande

Hur är det att åldras som hbtqi-person idag? Vad behöver vi för att må bra när vi uppnår en högre ålder? Vad säger forskningen om saken? Vilken kunskap finns och vilken saknas? Flera forskare berättar om sin forskning om äldre hbtqi-personers livsvillkor i ett samtal kring aktuella och existentiella frågor som rör vårt åldrande.

Samtalet är på svenska och teckenspråkstolkas.

Medverkande
Anna Siverskog – forskare vid Södertörn högskola och arbetar med ett projekt om hbtq-perspektiv i demensomsorgen, och med en nordisk kunskapsöversikt om hbtqi-åldrande. Anna är också författare till RFSL Stockholms bok "Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och omsorg" (2021).

Palle Storm – forskare vid Stockholms universitet och har forskat om hur föreställningar om genus, etnicitet och sexualitet och heteronormativitet genomsyrar personal som arbetar i äldreomsorgen samt berört teman om heteronormativitet inom omsorgsforskningen. År 2018 disputerade han på avhandlingen "Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor".

Linn Sandberg – forskare vid Södertörn högskola, forskar om genus, sexualitet, åldrande och demenssjukdomar. Linn är för närvarande projektledare för två forskningsprojekt, ett om hbtq-perspektiv i demensomsorgen tillsammans med Anna Siversom och ett om att föreställa sig queera åldrande framtider. Hon är också redaktör för antologin "Äldres sexualitet: hälsa, rättigheter och njutning" (2022) tillsammans med Suzann Larsdotter.

Max Kleijberg – designer och postdok forskare vid Karolinska institutet, forskar om jämlik hälsa och vård i relation till marginalisering, åldrande, svår sjukdom och livets slutskede, bland annat inom projektet DöBra Regnbågscafé, som är ett samarbete med RFSL.

Moderator: Suzann Larsdotter, auktoriserad sexolog, socionom och sakkunnig inom sexuell hälsa och STI-prevention på RFSL Stockholm. Suzann är även redaktör för antologin "Äldres sexualitet: hälsa, rättigheter och njutning" (2022) tillsammans med Linn Sandberg.


Datum/tid: tor 3 aug 13:00–13:45
Plats: Pride House (C10, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

C10: Hörslinga finns

Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: RFSL Stockholm
Läs mer: rfslstockholm.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av