Film: Hat - hotet mot hållbara samhällen

Pride House, tor 5 aug 13:30–14:10

Film: Hat - hotet mot hållbara samhällen

Filmvisning med efterföljande panelsamtal kring hur hbtqi-rörelsen tystas. Frihet från våld är centralt för att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Så länge hbtqi-personer utsätts för för hat, hot och lidande, kan vi inte nå den utveckling som vi vill varken ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det handlar också om att säkerställa rättssäkerhet och lika tillgång till rättvisa för alla.

Frihet från våld är centralt för att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Så länge hbtqi-personer utsätts för för hat, hot och lidande, kan vi inte nå den utveckling som vi vill varken ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Hat och hot hindrar hbtqi-personer från att delta i samhället och politiken. Social, ekonomisk och politisk inkludering är en förutsättning för att minska ojämlikheten i världen. För att bygga ett hållbart samhälle måste vi aktivt se till att resurser och inflytande fördelas rättvis mellan alla människor, oavsett könsidentitet och sexuell läggning.


Datum/tid: tor 5 aug 13:30–14:10
Visas: Förinspelad
Plats: Pride House (C10, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Dagbiljett 130 kr Köp biljett
Språk: Svenska
Typ/kategori: Film
Arrangör: RFSL Förbundet
Läs mer: http:www.rfsl.se