Frukostwebinarium Hur skyddas jag av diskrimineringslagen? Med fördjupning i ärenden kopplat till hbtqi-frågor

Pride City, ons 3 aug 10:00–11:00

Frukostwebinarium Hur skyddas jag av diskrimineringslagen? Med fördjupning i ärenden kopplat till hbtqi-frågor

I detta seminarium ges en kort grundläggande introduktion om diskriminering där du får veta mer om vad diskriminering är, vem som skyddas, hur skyddet ser ut och vart du kan vända dig. Visste du att en antidiskrimineringsbyrå (som vi) kan hjälpa dig kostnadsfritt om du har utsatts för diskriminering?

Vi behandlar:
• Vad innebär diskriminering enligt den svenska diskrimineringslagen; vilka är diskrimineringsgrunderna, vilka former av diskriminering finns det, vem är skyddad och vilka områden är skyddade?
• Fördjupning av diskrimineringsärenden och fall kopplat till hbtqi-frågor

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Verksamheten drivs med medel av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.


Datum/tid: ons 3 aug 10:00–11:00
Plats: Digitalt
Pris: 0 kr
Språk: Svenska
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
Läs mer: www.sensus.se/kurser-och-evenemang/frukostswebinarium-hur-skyddas-jag-av-diskrimineringslagen-323924