Frukostseminarium: Tryggare rum - verktyg för inkludering i ideella organisationer

Pride City, fre 5 aug 10:00–11:00

Frukostseminarium: Tryggare rum - verktyg för inkludering i ideella organisationer

I detta seminarium presenteras verktyg för att ideella organisationer ska kunna arbeta mer inkluderande och förebygga exkludering och kränkningar på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet- och uttryck, ålder, religion, etnicitet och funktionsförmåga.

Seminariet vänder sig till dig som vill vara med och skapa bättre förutsättningar för att deltagare i er verksamhet eller medlemmar i er organisation ska känna sig tryggare och mer inkluderade.

Följande frågor kommer avhandlas i seminariet:

Hur ökar vi vår medvetenhet kring normer?
Hur kan vi normkritiskt granska vår organisation?
Hur kan jag som ledare förhålla skapa bättre förutsättningar för inkludering?
Hur vi kan kartlägga otrygga platser med särskilt fokus på kön, sexuell läggning, könsidentitet-och uttryck?
Hur vi kan arbeta ur ett rättighetsbaserat förhållningssätt?
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Verksamheten drivs med medel av MUCF.

Arrangör
Sensus och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr Sara Björk, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr samt Annika Heikkinen, verksamhetsledare, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr.


Datum/tid: fre 5 aug 10:00–11:00
Plats: Sensus Studieförbund
Medborgarplatsen 4
Station/hållplats: Medborgarplatsen
Pris: 0 kr
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Sensus Studieförbund: Fysiska mått: Entrédörren Medborgarplatsen 4: 180 cm. Ytterdörr plan 7: 95 cm. Hiss: dörr: 110 cm, djup: 200 cm. Bredd: 185 cm Toalett: Dörr: 90 cm, djup: 223 cm, bredd: 215 cm
Ledarhundar kan förekomma

Typ/kategori: Workshop/seminarium
Arrangör: Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
Läs mer: www.sensus.se/kurser-och-evenemang/frukostseminarium-tryggare-rum-verktyg-for-inkludering-i-ideela-organisationer-323922