Diskrimineringen fortsätter - Från flykt till uppehållstillstånd

Pride House, fre 5 aug 14:00–14:45

Att fly sitt hemland i rädsla för sitt liv på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet är något som ingen människa bör utsättas för. Att sedan komma till ett land, exempelvis Sverige, och inse att diskrimineringen fortsätter även här, är en fruktansvärd kränkning av en människas rätt till ett värdigt liv.

Vi på Läkare i Världen arbetar för alla människors lika värde och rätt till hälsa. Vi för under detta seminarium dialog med en person som blivit utsatt för ovannämnda kränkningar, om hur det varit att som HBTQ+ person fly till Sverige och om bemötandet väl på plats.
Varning! Starka berättelser

Alla människor är födda fria och lika i värde. De mänskliga rättigheterna gäller alla – oavsett ursprung, tro, hiv-status, kön, könsuttryck, sexuell orientering, om man är fattig eller rik.

I Sverige finns idag tusentals människor som av olika skäl får sin rätt till hälsa kränkt. Vi möter människor som inte får sina behov tillgodosedda, det kan handla om bristande tillgång till vård eller osäkra boendeformer som påverkar hälsan negativt. Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för att alla ska få tillgång till vård, oavsett om du är svensk medborgare, papperslös, utsatta EU-medborgare eller så kallad tredjelandsmedborgare från ett land utanför EU. Att sakna tillgång till vård och vara HBTQ+-person innebär utsatthet i dubbel bemärkelse. Vår vision är ett samhälle där tillgång till jämlik vård inte möter hinder, och där hälsa också erkänns som en grundläggande rättighet för alla – oavsett nationalitet, etnicitet, normbrytande funktionsvariationer, sexuell läggning eller könstillhörighet. Vår verksamhet syftar till att stärka människors egenmakt och hälsa genom att erbjuda skyddsbehövande människor stöd för att förbättra deras fysiska, mentala och sociala hälsa, som komplement och ingång i offentliga system.

Under vårt scenprogram kommer vi prata med en HBTQ-person som blivit utsatt för bristande tillgänglighet till vård och människorättskränkningar. Vi kommer prata om vad det innebär för individen och för samhället att sakna tillgång till - eller bli nekad - vård eller psykosocialt stöd och hur samhället kan organisera sig så att det svarar mot behoven. Vi kommer även prata om hur det är att komma till Sverige med hopp om bättre förutsättningar men att sedan behöva inse att diskrimineringen fortsätter även här.

Varje vecka gör vi mänskliga rättigheter, från Malmö i söder till Luleå i norr, och vårt arbete bygger på ideella krafter. Grunden i vårt arbete är solidaritet och gemenskap. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och inspirera varandra till ageranden som leder oss till det samhälle och den värld som vi vill se. Ingen ska kränkas på sina mänskliga rättigheter, Sverige kan bättre än så här. Därför är det viktigt för oss att rättighetsbärare som vi mött i vår verksamhet själva är med och informerar och pratar under vårt scenprogram. Vi pratar med, inte om och erbjuder en plattform för drabbade. Det är dags att bekänna färg, det är dags att Sverige börjar leva upp till de deklarationer och konventioner vi skrivit under.


Datum/tid: fre 5 aug 14:00–14:45
Plats: Pride House (C5, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Festivalbiljett 600kr, Dagbiljett House 100 kr Köp biljett
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

C5: Hörslinga finns

Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: Läkare i Världen
Läs mer: www.lakareivarlden.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av