The asylum process for LGBTIQ+ people

Pride House, tor 5 aug 15:30–16:15

The asylum process for LGBTIQ+ people

RFSL's asylrättsjurist berättar om asylprövningen för hbtqi-asylsökande och RFSL:s rättsutredning Avslagsmotiveringar i hbtqi-asylärenden.

RFSL's asylrättsjurist berättar om asylprocessen för hbtqi-asylsökande och RFSL:s nyligen publicerade rättsutredning om de problematiska trovärdighetsbedömningarna som leder till felaktiga utvisningar av hbtqi-personer trots att de har rätt till skydd.


Datum/tid: tor 5 aug 15:30–16:15
Visas: Live
Plats: Pride House (C19, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Dagbiljett 130 kr Köp biljett
Språk: Engelska
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: RFSL Förbundet