Hoppborgar

Pride Park, lör 6 aug 14:00–22:00

Barnhoppborgen tar ca 5-8 barn. Rekommenderad ålder 1-8 år.
Vuxna får självklart följa de små med upp i lilla hoppborgen men får inte hoppa/leka

Hoppborgen för vuxna rymmer ca 5-8 personer. Äldre skall visa hänsyn till de yngre. Rekommenderad ålder 8-100 år.

Det är viktigt att den rekommenderade åldern och antal barn/ vuxna som får befinna sig i borgen följs. Hoppborgen måste alltid vara övervakad av vuxen när den är uppblåst. Av säkerhetsskäl är det strängt förbjudet att klättra på väggarna.

Regler för våra aktiviteter:
- All lek sker på egen risk.
- Föräldrar ansvarar för sina barn samt deras handlingar i aktiviteterna.
- De vuxna skall alltid informera sina barn om ordningsregler.
- Alla barn måste komma med en vuxen som ansvarar för dem.
- Det är alltså INTE tillåtet att lämna sitt barn utan uppsikt.
- Vi visar varandra hänsyn, dvs vi knuffas inte i lekområdet och vi väntar på vår tur.
- Inga skor i aktiviteterna
- All förtäring inkl. tuggummi och godis intas i övriga parken, inte i de uppblåsbara aktiviteterna.
- Stockholm Prides regler är till för allas säkerhet och skall även bidra till allas trivsel

Därför är det viktigt att alla tänker följande:
- Äldre barn skall visa hänsyn till de mindre
- Det är inte tillåtet att klättra i hoppborgarna
- Den lilla hoppborgen är endast till för barn upp till 7 år
- Den stora hoppborgen är endast till för vuxna
- Det är inte tillåtet att bära med sig lösa föremål upp i de uppblåsbara attraktionerna då det kan skada utrustningen.
- Vuxna får självklart följa med upp i lilla hoppborgen men inte får hoppa eller leka
- Besökande ansvarar själva för sina värdesaker.
- Glasögon får bäras på egen risk.
- Stockholm Prides personal äger rätt att avbryta, alternativt förhindra lek eller beteende som av säkerhetsskäl kan bedömas som farligt eller direkt opassande
- Personalen eller dess företrädare har även rätt att avhysa barn och/eller vuxna som inte följer Stockholm Prides uppsatta regler eller som på annat sätt uppträder olämpligt eller störande för övriga gäster.
- Stockholm Pride ansvarar för en så säker lekmiljö som möjligt och finns alltid tillhands om hjälp behövs.
- På området finns utbildad sjukvårdspersonal
- Våra aktiviteter vi erbjuder följer alla säkerställda krav på både lekutrustning och säkerhet.


Datum/tid: lör 6 aug 14:00–22:00
Plats: Pride Park (Fun for free)
Östermalms IP, Södra Fiskartorpsvägen 2
Station/hållplats: T-Stadion
Pris: Pride Park: Festivalbiljett 600kr, Dagbiljett 300 kr (onsdag 100 kr) Köp biljett
Tillgänglighet:

Pride Park: Pride Park ligger på en idrottsplats. En del av markytan är täckt av ett relativt slätt golv. Vid golvets kanter finns lister som underlättar för rullstolar. Övrig yta på planen är täckt av konstgräs.
Pride Parks serveringar liksom utställartälten (med företag, myndigheter och organisationer) har golv.
Permobiler måste framföras med låg fart då det under konstgräset finns kylslingor som är känsliga för större påfrestningar.
Kablar och liknande som är draget på marken har kabelrännor som går att åka över.
Ett antal handikapptoaletter finns i Pride Park. Koder till deras lås får man hos besöksservice, som finns både inne i Pride Park och utanför, vid biljettkassorna.

Typ/kategori: Friluftsaktivitet/sport
Arrangör: Stockholm Pride