Ditt skydd mot sexuella trakasserier och trakasserier - vad säger lagen? Med fokus på diskrimineringsgrunderna.

Pride House, mån 1 aug 15:00–15:45

Ditt skydd mot sexuella trakasserier och trakasserier - vad säger lagen? Med fokus på diskrimineringsgrunderna.

Vad säger lagen om att du inte ska bli diskriminerad för din kärlek, din identitet eller för att leva det liv du vill leva. I detta seminarium behandlas hur du skyddas mot trakasserier och sexuella trakasserier enligt den svenska diskrimineringslagen. Fokus är på diskrimineringsgrunderna: kön, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Följande ämnen kommer att behandlas:

• Vad innebär diskriminering enligt lagen; vilka är diskrimineringsgrunderna, vilka former av diskriminering finns det, vem är skyddad och vilka områden är skyddade?
• Hur ser lagen ut när det kommer till trakasserier och sexuella trakasserier?
• Vad innebär utredningsskyldigheten som alla arbetsgivare och utbildningssamordnare har?
• Vad innebär påbudet om att alla arbetsgivare och utbildningssamordnare ska arbeta förebyggande mot trakasserier och diskriminering? Och vilka konkreta metoder finns för hur arbetsgivare och utbildningssamordnare kan verka för att arbeta förebyggande mot trakasserier och sexuella trakasserier?
• Fall och ärenden av trakasserier och sexuella trakasserier belyses.
• Vilket stöd kan du få av en antidiskrimineringsbyrå.
Medverkande är Annika Heikkinen, Verksamhetsledare och Maria Refai, Jurist, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr är en politiskt fristående antidiskrimineringsbyrå som ger kostnadsfri rådgivning, utbildar och informerar om diskriminering, inkludering och mänskliga rättigheter samt deltar i olika arrangemang för att lyfta frågor kring diskriminering och inkludering. Verksamheten drivs med medel från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.


Datum/tid: mån 1 aug 15:00–15:45
Plats: Pride House (C19, Plan 2)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Festivalbiljett 600kr, Dagbiljett House 100 kr Köp biljett
Språk: Svenska
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

C19: Hörslinga finns

Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
Läs mer: antidiskrimineringstockholm.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av