Hur kan myndigheter arbeta för att öka förtroendet bland hbtqi-personer?

Pride House, fre 4 aug 12:00–12:45

Hur kan myndigheter arbeta för att öka förtroendet bland hbtqi-personer?

”Hbtqi-personers utsatthet för våld, diskriminering och andra kränkningar ska upphöra”. Det är ett av målen i regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. För att kunna förverkliga detta mål behöver myndigheter bedriva ett arbete för att öka förtroendet hos hbtqi-personer, bland annat genom att ge ett bemötande fritt från diskriminering.

En rad undersökningar visar på att hbtqi-personer har lägre förtroende för myndigheter och andra samhällsinstitutioner än heterosexuella och cispersoner. Hbtqi-organisationer rapporterar om bristfälligt bemötande och att många av deras medlemmar därför undviker att ta kontakt med myndigheter. Det innebär att de inte får det stöd och den service de har rätt till.

Diskrimineringslagen innehåller ett förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten.
Vad behöver vi göra för att säkerställa ett bemötande fritt från diskriminering?

Välkommen till ett seminarium där denna fråga diskuteras i ett panelsamtal med efterföljande frågestund.
Vid seminariet ges även information om diskrimineringslagen och om en utbildning om hbtqi för offentligt anställda
som Forum för levande historia har arbetat fram.

I panelsamtalet deltar Signe Krantz, ordförande Transammans, Peter Sidlund Ponkala, tf. ordförande RFSL, Maya Hald från DO och Mikael Öhman Almén från Forum för Levande Historia.

Moderator: Sandra Dahlén, författare, föreläsare och utbildare inom likabehandling med särskilt fokus på hbtqi.


Datum/tid: fre 4 aug 12:00–12:45
Plats: Pride House (B1+B2, Plan 1)
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, 118 60 Stockholm
Station/hållplats: T-Skanstull
Pris: Pride House: Kostnadsfritt
Språk: Svenska
Teckenspåkstolkning: Programpunkten teckenspråkstolkas
Tillgänglighet:

Pride House: Pride House är beläget på Clarion Stockholm som är en modern konferensanläggning med ramper, hissar och tillgängliga toaletter.
För de lokaler där fast hörslinga ej är installerad så finns portabel sådan att tillgå i begränsad mängd. Meddela volontärerna i lokalen i god tid om sådan önskas.

B1+B2: Hörslinga finns

Typ/kategori: Debatt/panelsamtal
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer: www.do.se

Stockholm Pride arrangerar Pride House med stöd av