Om hon varit man - om våld i kvinnors samkönade relationer

Pride House Stream, lör 1 aug 16:00–16:45

Titta live lör 1 aug 16:00–16:45 via Pride House Stream, Rum 2

Om hon varit man - om våld i kvinnors samkönade relationer

Synen på kvinnor som passiva, svaga och oförmögna att använda våld präglar både omgivningens och den utsattas syn på, och förmåga att förstå, våld i kvinnors samkönade relationer. I boken Om hon varit man intervjuar Uppsala Kvinnojour 11 kvinnor om deras erfarenheter av att utsättas för våld av en kvinna, och hur de bemötts av omgivningen när de berättat om våldet.

Lesbiska relationer omgärdas av en mängd olika föreställningar och mytbildningar, och framhävs ibland som en slags feministisk utopi. Utan män finns ingen maktobalans, och därmed inget våld. Eller?

Våld i kvinnors samkönade relationer har i såväl svenska som internationella undersökningar visat sig vara ungefär lika vanligt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ändå är det få av dessa kvinnor som söker stöd hos myndigheter eller ideella organisationer. Mot bakgrund av detta skrevs boken Om hon varit man; för att erbjuda yrkesverksamma en kunskapsfördjupning om kvinnors våld mot kvinnor, och därmed en möjlighet att tillgodose ett gott bemötande och en inkluderande verksamhet. Boken syftar också till att ge våldsutsatta lhbtq-kvinnor möjlighet till igenkänning och identifikation.

Under föreläsningen presenteras boken Om hon varit man och de centrala teman som framkommit i kvinnornas berättelser. Det finns möjlighet att ställa frågor under hela föreläsningen.

Amanda Birging, Informatör, Uppsala Kvinnojour
Marie Glaas, Jurist, Uppsala Kvinnojour


Datum/tid: lör 1 aug 16:00–16:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Uppsala kvinnojour
Plats: Pride House Stream (Rum 2)
Läs mer: www.uppsalakvinnojour.se