Stockholms Kvinnohistoriska

Stockholms Kvinnohistoriska är ett innovativt museum – utan permanent byggnad. Vi arbetar för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt.

Museet verkar i de offentliga och digitala rummen samt hos våra samarbetspartners. Med våra publika arrangemang, samarbeten och satsningar ger vi plats åt kvinnohistorien där människor befinner sig i sin vardag. Samtidigt synliggör vi nya berättelser och dokumenterar vår samtid för framtidens historieskrivning.

Läs mer: www.kvinnohistoriska.se