Beroendecentrum Stockholm

Beroendecentrum Stockholm är Region Stockholms organisation för specialiserad beroendevård.
Med hög medicinsk expertis och landets bredaste vårdutbud inom beroendevård erbjuder vi behandling och stöd till dig som är beroende av eller har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel.
Som Sveriges största beroendeklinik har Beroendecentrum Stockholm unika möjligheter att behandla och hjälpa patienter med riskbruk, skadligt bruk och beroende. Med rätt behandling och en helhetssyn på individen kan vi ge ökad livskvalitet för patienter och deras närstående.
Vi ser människan – inte bara beroendet.

Läs mer: www.beroendecentrum.se