Promenad

Promenad är en app med ljudupplevelser kopplade till verkliga platser. Tredimensionella ljud, röster och musik spelas upp i realtid baserat på publikens GPS-position och tempo. Augmented reality (AR) och visuella effekter används för att förstärka stadsrummet där publiken blir en del av berättelsen.

Läs mer: promenad.app