Stadsmuseet i Stockholm

Välkomna till Stadsmuseet! Vår uppgift är att öka kunskapen om och intresset för Stockholms historia. Vi värnar Stockholms gemensamma minne och kulturarv. I våra utställningar på Stadsmuseet vid Slussen blir Stockholms historia levande och kommer nära. Vi genomför också forskning, samtidsdokumentation och pedagogiska program för alla åldrar, bland annat stadsvandringar ute i staden.

Läs mer: stadsmuseet.stockholm.se