Försvarsmakten

Försvarsmakten är en svensk myndighet. Vi försvarar vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Demokratiska värden, såsom allas lika värde, som de fastslås i grundlagen. Utifrån vårt uppdrag att skydda Sverige och försvara landets frihet är det självklart att bidra till demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Vi bidrar också till att skapa fred och säkerhet på andra håll i världen.