Stadsmuseet i Stockholm

Stadsmuseets uppgift är att öka kunskapen om och intresset för Stockholms historia. I vår museibyggnad vid Slussen blir Stockholms historia levande och kommer nära. Hos Stadsmuseet kan du ta del av utställningar, visningar, stadsvandringar och andra aktiviteter som ger möjlighet till upplevelser, lärande och fördjupning för både barn och vuxna.

Läs mer: stadsmuseet.stockholm