• Start
  • Arrangörer
  • Satanistiska samfundet

Satanistiska samfundet

Satanistiska samfundet är ett trossamfund som bildades under 2017 med medlemmar över hela Sverige. Samfundets tro är en modern form av icke-teistisk satanism med en litterär satansfigur som förebild. Grundpelarna innefattar en tro på social rättvisa, kroppslig autonomi, ett vetenskapligt förhållningssätt och en sann sekulär stat.

Läs mer: globalorderofsatan.com